Checklist verhuizen

Uw verhuizing is een intensieve gebeurtenis waarbij in korte tijd veel moet worden geregeld. Deze checklist helpt u bij het plannen van uw verhuizing. Daardoor houdt u overzicht en loopt de daadwerkelijke verhuizing straks op rolletjes. Bovendien kunt u direct aan de slag met praktische zaken die nu al kunnen worden geregeld. U heeft dan straks voldoende tijd en energie om alle aandacht te geven aan andere belangrijke zaken. Een geruststellend idee.

Checklist verhuizen uitprinten? Download hier de lijst in een pdf.

Ziet u er na deze checklist toch nog erg tegenop? Uw Euromover-verhuizer zal u deze gehele dag graag met raad en daad terzijde staan. Hij heeft daarvoor de kennis en de ervaring. Lees ook de tips voor het inpakken


1.    De datum staat vast


 • Afspraak maken met Euromovers-verhuisbedrijf
 • Huur oude woning opzeggen Oude woning te koop aanbieden
 • Hypotheek regelen
 • Verhuizing telefoon/nieuwe telefoon en internetaansluiting aanvragen
 • School inlichten
 • Afspraken maken over overname vloerbedekking en dergelijke met vorige en toekomstige bewoners
 • Informeren naar mogelijkheden van huursubsidie
 • Verhuisverlof regelen met werkgever
 • Informeren naar mogelijke vergoeding verhuiskosten
 • Informeren naar mogelijkheden belastingaftrek voor verhuiskosten
 • Maten nieuwe huis opnemen
 • Huishoudelijke hulp opzeggen
 • Verhuisbericht halen bij postkantoor en ingevuld opsturen
 • Beginnen met alles op te ruimen wat u niet mee neemt naar uw nieuwe woning
 • Vestigingsvergunning aanvragen bij de gemeente
 • Gemeentegids en plattegrond aanschaffen
 • Informeren naar:
  • scholen
  • verenigingen
  • kleuteropvang
  • gezinszorg
  • maatschappelijk werk
  • consultatiebureau
  • openbaar vervoer
  • systeem ophalen huisvuil
  • hondenbelasting
  • gemeentelijke bepalingen


2.    Nog vier tot twee weken


 • Kinderen aanmelden bij nieuwe school
 • Visitekaartjes bestellen
 • Briefpapier bestellen
 • Verzekering huis en inboedel inlichten
 • Afsluiten elektra, gas en water oude woning regelen
 • Aansluiten elektra, gas en water nieuwe woning regelen
 • Afspraak maken met gasfitter voor aansluiten gasfornuis in nieuwe woning
 • Naamplaatje laten maken
 • Nog veel meer opruimen wat niet mee hoeft naar nieuwe woning
 • Verhuislift huren


3 De laatste twee weken


 • Adreswijzigingen versturen (zie A)
 • Opvang kinderen op de verhuisdag regelen
 • Opvang huisdieren regelen
 • Huismeester inlichten
 • Spaarzegels plaatselijke winkeliers inwisselen
 • Postbus opzeggen en nieuwe aanvragen
 • Bibliotheekboeken terugbrengen
 • Belangrijke papieren die u niet direct nodig heeft en sieraden in een bankkluisje opbergen
 • Alles wat u niet meer wilt meenemen naar het nieuwe huis opruimen of evt. via een advertentie te koop aanbieden
 • Beginnen met inpakken


4.    De laatste paar dagen


 • Nieuwe huis schoonmaken en kamers 'merken'
 • Eventueel vloerbedekking losmaken
 • Vaste lampen afnemen
 • Gordijnen (behalve op slaapkamers) afnemen
 • Leveranciers inlichten
 • Schotelantenne van het dak halen
 • Alles inpakken wat u niet tot op het laatste moment nodig heeft
 • Eenvoudige maaltijden in huis halen voor de avond voor de verhuizing en de verhuisdag zelf
 • Controleren of er voldoende koffie in huis is
 • Gemeentereiniging inschakelen voor grofvuil
 • Trommelbeveiliging wasmachine vastzetten
 • Vaste tuinplanten lossteken (indien jaargetijde geschikt is)
 • Laat huisvuilcontainers leeg en schoon achter, zo mogelijk vergezeld van de afvalkalender
 • Breng de inhoud van de gifbox naar de gifbus of naar het gemeentedepot. Laat ook de milieubox achter in uw oude huis


5.    Op de laatste dag


 • Koelkast ontdooien en schoonmaken
 • Volle diepvriezer op de koudste stand zetten
 • Uitneembare meubelen uit elkaar halen
 • Slinger uit de klok nemen
 • Proberen plaats voor verhuiswagen te reserveren met eigen auto en auto van buren
 • Laatste dingen inpakken
 • Tuinplanten in emmers of plastic zakken doen
 • Checklist verhuizen nakijken!

6.    De verhuisdag zelf


 • Laatste gordijnen afnemen
 • Alle sleutels in de handbagage
 • Geld en betaalcheques in de handbagage
 • Huis controleren op achtergebleven spullen
 • Meterstanden opnemen
 • Gas en elektra afsluiten (behalve als stroom nodig is voor verwarming die blijft branden)
 • Waterleiding aftappen in de winter (ook als het niet vriest)
 • Alle ramen en deuren goed sluiten
 • Sleutel afgeven aan de huismeester/nieuwe bewoners
 • Voor vertrek nog even naar de buren wuiven


7.    Aankomst in de nieuwe woning


 • Alles zo veel mogelijk op de juiste plaats laten neerzetten
 • Alle uitgepakte zaken op eventuele verhuisschade controleren
 • Afrekenen met uw Euromovers-verhuisbedrijf
 • Eén kamer zo snel mogelijk 'bewoonbaar' maken
 • Slaapkamergordijnen ophangen
 • Koelkast en vrieskist een dag rust geven alvorens in te schakelen
 • Trommelbeveiliging wasmachine losmaken


8.    Na de verhuizing

 • Alles uitpakken
 • Naambordje aan de deur schroeven
 • Eventuele verhuisschade melden aan uw Euromovers-verhuisbedrijf (zie Verhuisvoorwaarden art. 13)
 • Contact opnemen met uw Euromovers-verhuisbedrijf over het afhalen van de lege verhuisdozen
 • Eventuele schade aan de woning met de verhuurder regelen
 • Kennismaken met de nieuwe huismeester
 • Binnen 5 dagen na de verhuizing aangifte van adreswijziging doen bij de afdeling Burgerzaken van uw (nieuwe) woongemeente
 • Sleutel nieuwe postbus ophalen
 • Wie moeten allemaal weten waarheen u verhuist?
  • Uw werkgever
  • Familie
  • Vrienden en kennissen
  • Buren
  • Zakenrelaties
  • De gemeente waarheen/waarbinnen u verhuist . Vertrekt iemand echter naar het buitenland dan dient de aangifte te geschieden binnen 5 dagen voor het vertrek in
  • de gemeente waar betrokkene in de basisadministratie ingeschreven staat o Uw huisarts
  • Uw specialist o Uw tandarts o Uw apotheek
  • Uw ziekenfonds ziektekostenverzekering
  • Diverse verzekeringsinstanties t.b.v.:
   • Uw autoverzekering
   • Uw levensverzekering
   • Uw pensioenfonds
   • Uw inboedelverzekering
  • De kruisvereniging
  • De bank/giro
  • De notaris
  • Vaste leveranciers
  • De school van uw kinderen
  • Organisatoren van cursussen
  • Uw garage
  • Verenigingen waar u lid van bent
  • Uw vakbond
  • Uw politieke partij
  • Uw dagbladen (aid. abonnementenadministratie)
  • De inspecteur der directe belastingen
  • Uw tijdschriften (afd. abonnementenadministratie)
  • Uw omroepvereniging
  • Uw boekenclub
  • Charitatieve organisaties
  • Kerkelijke instellingen
  • Postorderbedrijven
  • Het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting
  • De nieuwe bewoners van uw oude woning 


Wat u vooraf moet weten van uw nieuwe huis


 • Hoogte, breedte en lengtematen van alle kamers en andere ruimten
 • Breedte van alle deuren
 • Hoogte en breedte van alle ramen
 • Mogelijkheden om zonwering te bevestigen
 • Hoogte van muurtjes onder de ramen
 • Beschikbare ruimte voor koelkast
 • Beschikbare ruimte voor fornuis
 • Plaats aansluiting Centraal Antennesysteem en afstand tot de plaats waar u radio en TV wilt plaatsen
 • Aantal en plaats stopcontacten
 • Voorschriften van de huiseigenaar
 • Voorschriften van de Gemeente voor plaatsing antennes
 • Wanneer de Gemeentereiniging langskomt Is er aansluiting op het gasnet?
 • Wanneer is de schoorsteen de laatste keer geveegd?
 • Is er een speciale aansluiting voor elektrisch koken?
 • Is het houden van huisdieren toegestaan?
 • Kan de verhuiswagen tot voor de deur komen?
 • Is er een hijsbalk aanwezig?
 • Is er een lift beschikbaar voor de verhuizing?
 • Kan er een verhuislift geplaatst warden?

Vraag uw Euromovers-verhuisbedrijf advies als u ergens mee zit. Hij is de juiste persoon en heeft het allemaal al eens eerder meegemaakt!