OEV

OEV (Organisatie van Erkende Verhuizers)  

Al onze bedrijven zijn aangesloten bij de Organisatie van Erkende Verhuizers.  

Voor u als bedrijf betekent dat dat u met een Kwaliteitsverhuizer te maken heeft, die aan de volgende eisen moet voldoen om als Erkende Verhuizer haar werk te kunnen verrichten:  

 • Zorgbeleid (het algemene kwaliteits-, milieu- en arbobeleid moet actueel worden omschreven)
 • Organisatie Verhuisbedrijf (er dient een werkoverleg structuur te zijn)
 • Zorgsysteem (schriftelijk bijhouden wat er gebeurt)
 • Document- en gegevensbeheer (alles wat met kwaliteit te maken heeft dient schriftelijk bijgehouden te worden)
 • Opleiding (Verhuizers dienen in het bezit te zijn van het diploma Verhuizer)
 • Toeleveranciers (dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen)
 • Klachtenregistratie/herstelmaatregelen (schriftelijk vastleggen en tijdig opvolgen)
 • Opslagruimte (moeten voorzien zijn van een beveiligingssysteem tegen inbraak en brand etc.)
 • Materiaal, werktuigen en verpakkingsmateriaal (moeten voldoen aan wettelijke eisen)
 • WGW (bedrijf moet in bezit zijn van een Vergunning Wet Goederenvervoer over de Weg)
  ARBO/Veiligheid (uitgebreide eisen worden gesteld)
 • Milieu (Een milieuvergunning en registratie van afval dient geregeld te zijn)
 • Sociale premies (verplicht verklaring belastingdienst te overleggen)
 • Algemene voorwaarden:
  Contractuele aansprakelijkheid bedraagt € 100.000,00 bij particuliere verhuizingen, € 23.000 bij een overeenkomst voor het in opslag nemen van goederen en minimaal € 45.378.00 per wagenlading voor bedrijfsverhuizingen. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering bedraagt minimaal € 2.268.901 per gebeurtenis.
  (Voor particulieren geldt dat de  Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen (AVVV) laatste versie van toepassing zijn en dat een verhuizing via het Garantiecertificaat Erkende Verhuizers wordt gedekt.)
  (Opslag van goederen vindt plaats op basis van de Algemene Voorwaarden voor Bewaarneming Verhuisgoederen (AVBV) laatste versie)
  (Voor bedrijven zijn de Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen (AVB) laatste versie van toepassing)
 • Elke drie jaar wordt een bedrijf opnieuw beoordeeld door ViaNorm, waardoor u er zeker van bent dat Euromovers leden blijvend aan de hoge kwaliteitseisen blijven voldoen. 
 • logo erkende verhuizers