Personeel

De leden van Euromovers Nederland zijn lid van de Organisatie van Erkende Verhuizers

Op het gebied van personeel houdt dat o.a. de volgende eisen in:

  • Arbobeleid (actueel omschreven)
  • Werkoverleg (dient structureel geregeld te zijn)
  • Zorgsysteem (procedures met betrekking tot ongevallen, bewaking deugdelijke uitvoering verhuizing etc. zijn opgesteld)
  • Opleiding (Verhuizers dienen na twee jaar in het bezit te zijn van een door de OEV erkend diploma Verhuizer. Verder moet een opleidingsplan per werkemer worden bijgehouden en worden er eisen gesteld aan de samenstelling van een team van verhuizers)
  • Werktuigen (mogen alleen door daartoe deugdelijk opgeleid personeel, dat volledig op de hoogte is van de daarmee gepaard gaande risico's en de te nemen voorzorgsmaatregelen worden bediend)
  • Verder gelden er nog een aantal regels binnen Euromovers Nederland zelf, waaronder het gebruik van de uniforme kleding, integriteit, taalgebruik en sociale controle.

 Alle leden streven er naar langdurige samenwerkingscontracten met hun personeel aan te gaan, waardoor continuïteit geboden wordt.

Euromovers personeel