VCA Certificaat

Euromovers acht het van het grootste belang dat door alle bij onze organisatie betrokken personen werkzaamheden op een dusdanige wijze worden uitgevoerd dat de veiligheid, gezondheid en het welzijn van alle medewerkers, alsmede onderaannemers en derden gewaarborgd is en dat het milieu zo min mogelijk schade wordt toegebracht.

Het VGM beleid (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) is erop gericht om:

  • menselijk leed te voorkomen
  • materiële schade te voorkomen of te minimaliseren
  • het arbeidsklimaat in het algemeen te verbeteren
  • het milieu te beschermen.

In het door ons gevoerde bedrijfsbeleid heeft de zorg voor veiligheid, gezondheid
en milieu dezelfde prioriteit als de kwaliteit en leveringscondities van alle door ons geleverde diensten.

Het is daarom dat alle bij onze organisatie aangesloten bedrijven beschikken over het VCA*-certificaat.

vca certificaat

VCA certificaat